Život bez chronické bolesti

Jak vystoupit z jejího začarovaného kruhu

199,00 349,00 

Vyprázdnit
Typ knihy: Vyberte možnost

Vystupte ze začarovaného kruhu chronické bolesti

  • Jak se liší neuroplastická a strukturální bolest?
  • Jak se vymanit z cyklu chronické bolesti?
  • Co dělat, když se bolest vrátí?

VÝZKUMY OVĚŘENÁ A PRAXÍ POTVRZENÁ LÉKAŘSKÁ METODA K PROLOMENÍ ZAČAROVANÉHO KRUHU CHRONICKÉ BOLESTI

Alan Gordon začal v době postgraduálního studia pociťovat bolest, která postupně přešla v chronickou a zcela mu ovládla život. Navštívil několik lékařů a obdržel mnoho diagnóz, ale žádná z aplikovaných léčeb nepomohla. Frustrovaný konvenční léčbou vyvinul Pain Reprocessing Therapy (PRT), která odstranila jeho vlastní chronickou bolest a změnila životy tisícům jeho pozdějších pacientů.

PRT má kořeny v neurovědě, která četnými výzkumy, experimenty a studiemi prokázala, že zatímco chronická bolest vypadá, jako by vycházela z těla, ve většině případů je generována chybnými spoji v mozku. PRT je systém psychologických technik, které přeprogramovávají mozek, aby se vymanil z cyklu chronické bolesti.

Kniha má charakter praktické příručky. Po uvedení do problematiky bolesti a chronické bolesti a po předložení zajímavých výzkumů a experimentů rozpracovává návod na odstranění bolesti krok za krokem, a sice s uvedením četných variant, aby si v ní každý čtenář (pacient) mohl najít to své. Autor tvrdí, že kniha sama nás nevyléčí, pouze poskytuje účinný a funkční nástroj, ale konkrétní cestu si musí najít každý sám.

Kniha je psána velmi lehkým čtivým stylem, což je dáno mimo jiné velkým množstvím skutečných příběhů a použitím inteligentního humoru.

Proč je chronická bolest problém?

Chronickou bolestí trpí milióny lidí po celém světě. Těmto zoufalým lidem je stále dokola opakováno, že na chronickou bolest neexistuje žádný lék. Scénář léčby bývá zpravidla tentýž. Po vystřídání konvenčních léčebných postupů – injekce, operace, rehabilitace – je pacient udržován relativně bez bolesti pomocí návykových opiátů. Chronická bolest je epidemie. Navíc je její léčba nesmírně nákladná.

Neuroplastická bolest, která je původcem chronické bolesti, je vlastně falešný poplach, který se šíří tím, že lidský mozek nesprávně interpretuje i bezpečné zprávy z těla, jako by byly ohrožující. Tělo je v pořádku, ale mozek přesto vytváří bolest, která je ovšem skutečná.

Jak funguje PRT?

Východiskem léčby chronické bolesti dle PRT je stanovení, zda se jedná skutečně o bolest chronickou (v knize častěji nazývanou jako neuroplastickou), nebo o bolest strukturální (tělesnou, skutečnou apod.). PRT k tomuto účelu poskytuje sadu otázek ke stanovení původu a druhu bolesti. Vychází také z premisy, že chronická bolest je naučená, takže se ji lze i odnaučit. Významnou roli při vzniku chronické bolesti hraje strach, proto je řada technik zaměřena na vystoupení z bludného kruhu strach – bolest – strach. Stěžejní technikou Gordonovy metody je somatické stopování, k němuž poskytuje v knize metodické vedení. Dalšími častými technikami, které se v knize objevují, jsou například: korektivní zkušenost, vystavení se strachu, vyhýbavé chování, vysílání zpráv o bezpečí (uklidnění mozku), odkrývání hrozeb, hledání výjimek, sbírání důkazů, zachytávání obav a další. Autor pracuje i s faktem, že bolesti se mohou po nějakém čase vrátit (relaps). Tomuto fenoménu je věnována jedna celá, velmi uklidňující kapitola.

Pro koho je kniha určená?

  • Pro lékaře, kteří chtějí pomoci svým pacientům.
  • Pro psychoterapeuty, jejichž pacienti zažívají bolest.
  • Pro lidi, kteří cítí bolest a chtějí ji řešit nebo chtějí pomoci lidem ve svém okolí.

Řekli o knize

„Kniha Život bez chronické bolesti nabízí úžasně srozumitelnou a přesvědčivou kombinaci osobních zkušeností s nejnovějšími vědeckými poznatky o mozku a ukazuje, jak zmírnit chronickou bolest. Krásně napsáno, s jemným humorem a upřímným soucitem, autoři nepopírají existenci a závažnost chronické bolesti a vyzývají vás, abyste vyzkoušeli techniky vnášející do vašeho života novou svobodu, jež se dosud zdála nemožná – proměnu, která ovlivní vás i všechny ty, s nimiž sdílíte svůj život.“
— MARK WILLIAMS, emeritní profesor klinické psychologie na Oxfordské univerzitě, spoluautor knihy Mindfulness (Všímavost)

„Pokud trpíte chronickou bolestí (nebo znáte někoho, kdo jí trpí), bude pro vás Život bez chronické bolesti optimistickou, vědecky podloženou knihou o takovém propojení mysli a těla, které reálně vede k uzdravení. Alan Gordon píše se soucitem, empatií a hlubokým pochopením pro život s bolestí. Nalezl úlevu od vlastního utrpení a tutéž svobodu teď nabízí všem.“
SHARON SALZBERG, autorka knih Lovingkindness (Laskavost) a Real Change


Ukázka z knihy


Ukázka z audioknihy 

Image-Description

ALAN GORDON

Je psychoterapeut a zakladatel Centra psychologie bolesti (Pain Psychology Center) v Los Angeles, Kalifornie, který se specializuje na léčbu chronické bolesti a dalších tělesných příznaků.

Nedávno dokončil rozsáhlou studii o účinnosti PRT ve spolupráci s Coloradskou univerzitou v Boulderu. Alan se objevil v pořadu CBS The Doctors, kde provedl první případovou studii fMRI pacienta odstraňujícího chronickou bolest. Působí jako odborný asistent na USC a přednáší na téma léčby bolesti na konferencích a školeních po celé zemi.

Image-Description

ALON ZIV

Píše a přednáší o biologii již více než 10 let.

Vystupoval v BBC London Evening News, KTLA Morning News, Air America, BBC Radio a v místních rádiích po celých Spojených státech. Vystudoval neurovědy na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, kde mu byl udělen certifikát za vynikající výuku biologie.

Je také autorem knihy Breeding between lines.

Rozměry -
Autor

,

Počet stránek

210

Vazba

Typ knihy

, ,

Překlad

Datum vydání

05. 10. 2022

Původní název

The Way Out