Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Audiolibrix s.r.o., se sídlem Makovského 1334/26, 163 00 Praha 6, IČO: 03430472, DIČ: CZ03430472, zapsáné v Obchodním rejstříku ČR, spisová značka C 231689 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen ,,Společnost“) a našich zákazníků, které vyplývají ze smluvního vztahu na základě kupní smlouvy (dále jen ,,Objednávka”) uzavřenej prostřednictvím internetu, přes e-shop umístěný na internetové stránce nakladatelstvi.audiolibrix.cz, v níž souhlasí s Obchodními podmínkami, Uživatelskou licenci a Zásadami ochrany osobních údajů.

Registrace

Prostřednictvím internetové stránky nakladatelstvi.audiolibrix.cz se může uživatel stránky starší 16 let zaregistrovat (vytvořit si heslo do svého účtu), přičemž vytvořený účet mu usnadňuje zadávání dalších objednávek, poskytuje mu informace o stavu jejich vyřizování a také mu poskytuje přehled o všech dosud koupených titulech.

Objednávky a nákup

 • Zákazník může prostřednictvím Systému zakoupit Produkty ve formě tištěných knih a e-knih.
 • Návrh na uzavření kupní smlouvy odesílá zákazník Spoločnosti vo formě vyplněného formuláře na internetové stránce Společnosti (dále jen ,,Objednávka”)
 • Po přijetí objednávky je zákazník přesměrován na platební rozhraní, kde vybere jednu z nabízených platebních metod a potvrdí platbu.
 • Následně po odeslání objednávky obdrží zákazník na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému Společnosti (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). Na e-mailovou adresu zákazníka mohou být v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky. Potvrzení doručení objednávky obsahuje údaje o tom, že Společnosti byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 • Společnost následně zašle na e-mailovou adresu zákazníka informaci o tom, zda byla objednávka zákazníka akceptována (dále jen „akceptace objednávky“). Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro zákazníka, údaje o Společnosti (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), link na fakturu ke stažení (z iDokladu), popřípadě i jiné potřebné údaje.
 • K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem doručení akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě zákazníkovi (dále jen „kupní smlouva“).
 • Předmětem uzavřené kupní smlouvy je závazek Společnosti dodat zákazníkovi objednané zboží do určeného místa dodání a závazek zákazníka zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní cenu a cenu za přepravu.

Kupní ceny

 • Kupní cena je cena za objednané zboží, uvedená v aktuální nabídce internetového obchodu Společnosti, v objednávce, jakož i v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). Kupní cena v internetovém obchodě je uváděná včetně DPH, nezahrnuje však cenu za dodání zboží (poštovné).
 • Náklady na poštovné do místa dodání budou účtovány zvlášť podle způsobu přepravy, který si zákazník v objednávce zvolí.
 • Kupní cena je platná v době vytvoření objednávky. Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce internetového obchodu v době odeslání objednávky zákazníkovi, Společnost doručí zákazníkovi elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh Společnosti na uzavření nové kupní smlouvy, který musí zákazník výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.
 • Akční ceny zboží platí do vyprodání zásob nebo dne ukončení akce, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.
 • Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání kupní ceny na účet Společnosti uvedený v potvrzení objednávky.
 • Společnost má právo poskytnout zákazníkovi slevu z ceny Produktu. Slevy z ceny Produktu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

Dodací lhůty

 • Dodací lhůta má orientační charakter. Její délka se obvykle pohybuje od 5 do 21 pracovních dní.
 • Jako Společnost jsme povinni splnit Vaši objednávku a doručit Vám zboží v lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí objednávky. Pokud objednané zboží nebo část zboží z objednávky není možné dodat ve výše uvedené lhůtě, budeme Vás o této situaci informovat v co možná nejkratším čase a oznámíme Vám předpokládaný termín dodání zboží nebo Vám navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zabezpečit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části Vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na Vámi určený bankovní účet.
 • Zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že není možné dodat veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu. O této situaci uvědomíme zákazníka v co možná nejkratším čase a oznámíme mu předpokládaný termín dodání zboží, nebo mu navrhneme dodání náhradního zboží.
 • U titulů, které ještě nebyly vydané (předprodeje), jsou všechny uváděné termíny pouze orientační a nezávazné – objednaný titul Vám pošleme hned poté, co bude naskladněn.
 • Objednávky vybavujeme průběžně každý pracovní den.

Místo a způsob dodání zboží

 • Zákazník má právo výběru způsobu dodání zboží prostřednictvím doručovatelských společností, které udává v procesu objednávání zboží (dále jen „doručovatel“). Zákazník svým výběrem potvrzuje místo a způsob dodání.
 • Místem dodání je adresa, kterou zákazník uvedl v objednávce jako dodací adresu.
 • Závazek dodat zboží je splněný odevzdáním zboží zákazníkovi, resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce, nebo jeho odevzdáním prvnímu doručovateli k přepravě. Zboží posíláme Českou poštou, Slovenskou poštou nebo přepravními službami Zásilkovna, PPL nebo GLS, případně kurýrem. K dodací lhůtě proto třeba připočítat běžně 1-3 pracovní dny, po které trvá doručení titulu k Vám.
 • Pokud Vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dní po našem e-mailu, prosíme o kontaktování Vaší dodací služby i nás. Bližší informace o Vašem balíku a možných důvodech nedoručení Vám po prověření následně poskytneme e-mailem.
 • Zákazník je povinen převzít zboží na dohodnutém místě a v dohodnutém čase osobně, nebo zabezpečit jeho převzetí.
 • Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné související se zpátečním zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.
 • Nezodpovídáme za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem nebo za nesprávně udanou adresu příjemce. Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka rovněž i nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení.
 • Při přebírání zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen její obal (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez závad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.

Storno objednávky

 1. Storno objednávky ze strany zákazníka
 1. Storno objednávky ze strany Společnosti
 • Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.
  • Není možné se zkontaktovat se zákazníkem (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).
 • V případě, že tato situace nastane, Společnost bude kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na bankovní účet, ze kterého kupní cenu zaplatil nebo na adresu ve lhůtě 14 dnů.

Odpovědnost

 • Společnost není odpovědná za náhodné, nepřímé nebo konsekventní škody způsobené výpadkem, přerušením nebo nemožností použití Služeb vůči zákazníkum nebo třetím stranám.
 • Společnost není odpovědná za jakékoli škody způsobené na internetových stránkách, jež mohou být dostupné přes Internetovou stránku Společnosti, nebo naopak mohou vést zákazníka linkem na Internetovou stránky Společnosti. Jiné stránky než Internetová stránka Společnosti nejsou pod správou a vlivem Společnosti, a proto nemá Společnost žádnou kontrolu nad jejich obsahem nebo provozem. Společnost také nepřejímá odpovědnost za obsah a použití internetových stránek, které mohou směřovat na Internetovou stránku Společnosti,
 • Společnost není odpovědná za škody způsobené zákazníkům nebo třetím stranám v případě výpadku nebo přerušení poskytovaných Služeb.
 • Společnost si vyhrazuje právo Službu bez předchozího upozornění zákazníkům dočasně omezit nebo úplně znepřístupnit z důvodu údržby, opravy nebo modernizace.
 • Společnost neodpovídá za poruchy způsobené zákazníkům třetími stranami, například poskytovateli internetových a telekomunikačních služeb nebo elektřiny.
 • Společnost není odpovědná za škody způsobené zneužitím osobních údajů zákazníka, pokud k jejich ztrátě nebo úniku došlo na straně zákazníka.

Podpora

Ukončení smlouvy

 • Od smlouvy lze odstoupit jakýmkoli jednoznačným a prokazatelným způsobem – písemně (e-mailem), pomocí telefonu, prostřednictvím profilu zákazníka na webu Společnosti nebo nebo třeba přes chat v Messengeru.
 • Po odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zboží, na které se odstoupení od smlouvy vztahuje, doručit Společnosti (ne jako dobírku) na adresu Audiolibrix s.r.o. (Reklamace), Makovského 1334/26, 163 00 Praha 6, Česká republika, nebo předat osobně Společnosti nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Společnost je povinna převzít doručené nebo osobně předané zboží od zákazníka. K zásilce je třeba přiložit kopii daňového dokladu, který Společnost obdržela po zaplacení zboží.
 • Společnost je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit zákazníkovi veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků , a to na bankovní účet, ze kterého zákazník kupní cenu uhradil.
 • Společnost není povinna uhradit zákazníkovi dodatečné náklady, pokud si zákazník výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Společností. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil zákazník, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Společnosti.
 • Zákazník může odstoupit od smlouvy když vrací nepoškozené a úplné zboží ve stejném stavu, v jakém jej od Společnosti převzal.
 • Společnost může přistoupit k vypovězení smlouvy se zákazníkem v případě nedodržování Obchodních podmínek nebo v případě zjištění, že se zákazník pokouší získat přístup k Produktům a Službám Společnosti nedovoleným nebo nezákonným způsobem.

Reklamace, výměny a refundace

 • Na každé prodané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem.
 • V případě jakékoli reklamace nebo nespokojenosti s Produkty musí zákazník kontaktovat Společnost elektronicky na e-mailové adrese nakladatelstvi@audiolibrix.com. Společnost reklamaci posoudí v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.
 • Nekompletní zásilky nebo poškozené zásilky je nutné oznámit bez zbytečného odkladu (pokud možno do 48 hodin) od převzetí zásilky na adresu nakladatelstvi@audiolibrix.com. Pozdější oznámení o nekompletních zásilkách nebo jejich poškození bohužel nemusí být uznáno.
 • Spolu s reklamovaným zbožím je zákazník povinen Společnosti odeslat nebo předat kopii účetního dokladu o zaplacení kupní ceny, který zároveň slouží jako záruční list nebo záruční list, byl-li vydán i popsat důvod reklamace. Bez těchto dokladů nebude věc přijata k reklamaci.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
 • Zákazník může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Společnosti nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
 • Společnost může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, nebo týká-li se vada jen jeho součásti, vyměnit danou součást, jestliže to zákazníkovi nezpůsobí závažné obtíže; dojde-li k výměně zboží.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o poškozené zboží, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 • Pokud Společnost prodává vadné nebo použité zboží za sníženou cenu z tohoto důvodu, zákazník není oprávněn reklamovat vadu, pro kterou byla cena snížena. Má-li však předmětné zboží se sníženou další (jinou) vadu, nesouvisející se sníženou cenou, má zákazník místo práva na výměnu zboží právo na reklamaci.
 • Má-li zákazník právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na kzákazníkovi, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.
 • O výsledku reklamace bude zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky, resp. e-mailem a zároveň mu bude spolu s reklamovaným zbožím doručena kopie reklamačního protokolu.
 • Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 • Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, pokud se výše uvedeným způsobem neuplatnila v záruční době.
 • Společnost využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností zákazníků. V případě stížnosti se zákazník může bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Společnosti prostřednictvím e-mailové adresy nakladatelstvi@audiolibrix.cz. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

 • Společnost si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Nové Obchodní podmínky vstupují v platnost svým zveřejněním na Internetové stránce Společnosti. Zákazník je odpovědný za kontrolu Obchodních podmínek a za ujištění se o jejich stálé akceptaci.
 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • Případné spory mezi Společností a Zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Zákazník může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách ČOI. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Společnost doporučuje Zákazníkovi nejdříve využít Kontakt na Společnost pro vyřešení nastalé situace.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 • Tyto Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.01.2023