Audiolibrix s.r.o. chápe, že Vaše soukromí je důležité a záleží Vám na tom, jakým způsobem jsou Vaše údaje použity a sdíleny online. Ceníme si a respektujeme soukromí každého Uživatele, který navštíví Náš Systém a budeme tyto údaje shromažďovat a používat pouze způsobem, který je pro Vás užitečný a který je v souladu s Vašimi zákonnými právy a našimi zákonnými povinnostmi.

Tyto Zásady se vztahují na naše používání jakýchkoli údajů získaných v souvislosti s Vaším užíváním našeho systému. Přečtěte si prosím tyto Zásady ochrany osobních údajů pečlivě a ujistěte se, že jim rozumíte. Při registraci účtu na našem webu budete vyžádáni k přečtení a souhlasu s těmito Zásadami. Pokud s těmito Zásadami souhlasit nebudete a nepřijmete je, musíte okamžitě přestat používat náš systém.

1. Definice a interpretace

V těchto Zásadách mají následující výrazy následující významy:

 • Účet znamená účet požadovaný pro přístup a/nebo použití určitých oblastí a funkcí Našeho Systému;
 • Cookie znamená malý textový soubor umístěný na Vašem počítači nebo zařízení prostřednictvím Našeho Systému při návštěvě jeho určitých částí nebo při užívání jeho určitých funkcí. Podrobnosti o Cookie souborech používaných Naším Systémem jsou uvedeny v části 12, viz níže;
 • Náš systém znamená tyto webové stránky (audiolibrix.com) a Naše desktopové a mobilní aplikace;
 • Právní regulace cookie souborů v ČR a EU znamená příslušné části Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES), ve znění pozdějších předpisů z let 2004, 2011 a 2015.; a
 • My/Nás/Náš znamená Audiolibrix s.r.o., společnost s ručením omezeným registrovanou v České republice pod číslem 03430472, jejíž registrovaná adresa je Makovského 1334/26, 163 00 Praha 6, Česká republika.

2. Informace O Nás

Náš Systém je vlastněn a provozován společností s ručením omezeným, registrovanou v České republice pod číslem 03430472, jejíž registrovaná adresa je Makovského 1334/26, 163 00 Praha 6, Česká republika. Naše DIČ je CZ03430472.

3. Rozsah – co tyto Zásady pokrývají?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Vaše používání Našeho systému. Nezahrnují žádné webové stránky, na než je odkazováno z našeho systému (ať už tyto odkazy poskytujeme, nebo jsou sdíleny jinými uživateli). Nemáme kontrolu nad tím, jak jsou Vaše údaje shromažďovány, ukládány nebo používány jinými webovými stránkami a doporučujeme Vám si ověřit Zásady ochrany osobních údajů takových webových stránek před tím, než jim poskytnete jakékoli osobní údaje.

4. Jaké údaje shromažďujeme?

Některé údaje jsou automaticky shromažďovány Naším Systémem (další podrobnosti naleznete v sekci 12 o Našem použití souborů cookie), jiná data budou shromažďována pouze tehdy, pokud je dobrovolně odešlete a budete souhlasit s tím, abychom je využili pouze pro účely uvedené v sekci 5, například při registraci účtu. V závislosti na Vašem používání našeho systému můžeme shromažďovat některé nebo všechny následující údaje:

 • Jméno;
 • jméno společnosti
 • kontaktní údaje jako emailová adresa nebo telefonní číslo;
 • demografické údaje jako PSČ nebo preference;
 • finanční informace jako číslo kreditní karty nebo číslo účtu;
 • IP adresa (shromažďováno automaticky);
 • typ a verze webového prohlížeče (shromažďováno automaticky);
 • typ a verze mobilního zařízení (shromažďováno automaticky);
 • operační systém (shromažďováno automaticky));
 • seznam URL adres, zahrnující odkazující webovou stránku, Vaši aktivitu v Našem Systému a webovou stránku, na kterou se od nás dostanete (shromažďováno automaticky);

5. Jak Vaše údaje používáme?

5.1 Veškeré osobní údaje jsou bezpečně uloženy v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů (Směrnice (EU) 2016/679) (GDPR). Další podrobnosti o zabezpečení naleznete níže v sekci 6.

5.2 Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší možné produkty a služby. Tyto zahrnují:

5.2.1 Poskytnutí a vedení Vašeho účtu;

5.2.2 Poskytnutí a vedení Vašeho přístupu do Našeho Systému;

5.2.3 Personalizace a přizpůsobení vašeho užívání Našeho Systému;

5.2.4 Poskytování našich produktů a služeb;

5.2.5 Personalizace a přizpůsobení našich produktů a služeb vám na míru;

5.2.6 Odpovídání na komunikaci z Vaší strany;

5.2.7 Dodávání e-mailových newsletterů, k jejichž příjmu jste se registrovali (a z něhož se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení přímo v těchto e-mailech);

5.2.8 Dodávání transakčních e-mailů, které jsou zasílány automaticky a informují Vás o všech transakcích spojených s Vaším účtem;

5.2.9 Průzkum trhu;

5.2.10 Analýza Vašeho užívání Našeho Systému a shromažďování zpětné vazby, která nám umožní neustále zlepšovat Náš Systém i Vaši uživatelskou zkušenost;

5.3 V některých případech může být shromažďování údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a budeme omezeni v poskytování produktů i služeb, které Vám nebudeme moci poskytnout bez Vašeho souhlasu s použitím takových údajů.

5.4 S Vaším svolením a/nebo tam, kde to zákon dovoluje, můžeme také použít Vaše údaje pro marketingové účely, které mohou zahrnovat kontaktování e-mailem a/nebo telefonicky a/nebo SMS zprávou obsahující informace, novinky a nabídky našich produktů a/nebo služeb. Nebudeme Vám však posílat nevyžádaný marketing nebo spam a podnikneme veškeré přiměrené kroky k tomu, abychom zajistili, že plně ochráníme Vaše práva a plníme Naše zákonné závazky plynoucí z GDPR a Směrnice z roku 2003 o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES), ve znění pozdějších předpisů z let 2004, 2011 a 2015.

5.5 Inzerenti, jejichž obsah se Vám ukáže v našem systému, mohou použít takzvanou „behaviorální reklamu“ – tedy reklamu, jejíž obsah je přizpůsobem Vaším preferencím, na základě Vaší aktivity. Vaše aktivita je sledována pomocí souborů Cookie, jak je podrobněji popsáno níže, v sekci 12. Tyto údaje můžete řídit a omezovat přizpůsobením nastavení soukromí svého webového prohlížeče. Upozorňujeme, že nemáme pod kontrolou činnosti těchto inzerentů ani způsob, jakým shromažďují a užívají informace. Takové omezení používání Vašich dat neodstraní inzerci, ale zobrazená inzerce bude méně relevantní Vašim zájmům a aktivitám v našem systému.

5.6 V rámci GDPR zajístíme, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentně, aniž by byla nepříznivě ovlivněna Vaše práva. Vaše osobní údaje zpracujeme pouze tehdy, pokud bude platit alespoň jeden z těchto základních parametrů:

 1. souhlasili jste se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro plnění smluvního vztahu, v němž jste jednou ze stran, nebo pro podniknutí kroků na základě Vaší žádosti ještě před uzavřením smluvního vztahu, ;
 3. zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti, které podléháme;
 4. zpracování je nezbytné k ochraně životních zájmů Vás nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro plnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředního orgánu uděleného správci; a/nebo
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů nás nebo třetí strany, pokud nemají přednost základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména v případech, kdy je subjektem údajů dítě.

6. Jak a kde uchováváme Vaše údaje?

6.1 Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, kdy je potřebujeme k použití popsaném výše, v sekci 5, a/nebo po dobu, kdy máme od Vás povolení k jejich uchování. V jakémkoli případě budeme provádět přezkum, abychom zjistili, zda potřebujeme Vaše údaje dále přechovávat. Vaše údaje budou smazány, pokud je již nebudeme v souladu se Smluvními podmínkami potřebovat.

6.2 Některé nebo všechny Vaše údaje mohou být uloženy nebo převedeny mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) (EHP je tvořen všemi státy EU, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem). Vaše užívání našeho systému a poskytnutí údajů Nám je považováno jako souhlas. Pokud budeme ukládat nebo předávat údaje mimo EHP, podnikneme veškeré přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno bezpečně a podle nařízení GDPR, stejně jako by tomu bylo při jejich uložení v rámci EHP. Takové kroky mohou mimo jiné zahrnovat použití právně závazných smluvních podmínek mezi námi a všemi třetími stranami, se kterými spolupracujeme a za využití modelových smluvních ujednání schválených EU.

6.3 Bezpečné zacházení s údaji je pro nás velice důležité a pro ochranu Vašich údajů jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy k zajištění ochrany údajů shromážděných prostřednictvím Našeho Systému.

6.4 Bez ohledu na bezpečnostní opatření, která přijmeme, je důležité pamatovat na fakt, že přenos dat přes internet nemusí být zcela bezpečný a sami byste měli přijmout vhodná opatření při jejich přenosu přes internet k Nám.

7. Sdílíme Vaše údaje?

7.1 Vaše data můžeme sdílet s dalšími společnostmi v naší skupině. Do té patří naše dceřinné společnosti a/nebo naše holdingová společnost a její dceřinné společnosti.

7.2 Můžeme s třetími stranami uzavřít smlouvu o dodávání produktů a služeb v našem zastoupení. Ty mohou zahrnovat zpracování plateb, dodávání zboží, vyhledávací programy, reklamu a marketing. V některých případech mohou tyto třetí strany vyžadovat přístup k některým nebo všem Vašim údajům. Pokud je některý z Vašich údajů pro takový účel vyžadován, učiníme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že Vaše data budou zpracována bezpečně a v souladu s Vašimi zákonnými právy, našimi zákonnými povinnostmi a zákonnými povinnostmi třetích stran. V současné době spolupracujeme s:

 • 1&1 Internet Ltd., Discovery House, 154 Southgate Street, Gloucester, GL1 2EX, Spojené kráľovstvo
 • Amazon Web Services Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Twilio Ireland Limited, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko
 • GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembursko
 • Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, CA 95014, USA
 • Lead Media s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovensko
 • AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írsko
 • Meta Platforms, Inc., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko
 • Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta
 • Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland
 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, Česká republika
 • Mango Technologies, Inc., 350 Tenth Ave 5th floor, San Diego, CA 92101

7.3 Můžeme sestavovat statistiky o používání našeho systému včetně údajů o provozu, uživatelských vzorcích, uživatelských číslech, prodejích a dalších informací. Všechny tyto údaje budou anonymizovány a nebudou obsahovat žádné osobně identifikující údaje. Čas od času tyto údaje můžeme sdílet s třetími stranami, jako jsou potenciální investoři, přidružené společnosti, partneři nebo inzerenti. Tyto informace budou sdíleny a používány pouze v mezích zákona.

7.4 Za určitých okolností můžeme být ze zákona povinni sdílet určité údaje, které uchováváme, jejichž součástí mohou být Vaše osobní údaje, například pokud bychom byli zapojeni do soudního řízení a dodržovali legislativní požadavky, soudní příkaz nebo na žádost vládního orgánu. Za takových okolností od Vás nepotřebujeme další souhlas ke sdílení údajů a vyhovíme případnému požadavku v souladu s právními závazky.

8. Co se stane, když naše firma změní majitele?

8.1 Z času na čas můžeme rozšířit nebo zúžit svou činnost, což může zahrnovat prodej a/nebo převod kontroly nad částí nebo celou naší firmou. Pokud jsou relevantní pro kteroukoli část našeho podnikání, údaje poskytnuté uživateli budou převedeny s danou částí firmy a nový majitel, nebo nová strana, bude mít za podmínek stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů povoleno užívat tyto údaje pouze pro účely, pro něž byly u Nás původně shromážděny.

8.2 V případě, že bude některý z Vašich údajů takto převeden, o těchto změnách nebudete předem informováni.

9. Jak můžete mít své údaje pod kontrolou?

Pokud Nám předáte informace prostřednictvím Našeho systému, může Vám být poskytnuta možnost omezit naše používání Vašich dat. Naším cílem je poskytnout Vám velkou kontrolu nad Vašimi údaji (a to včetně možnosti odhlásit se z příjmu našich e-mailů, které můžete provést zrušením odběru za pomoci odkazu uvedeného ve spodní části našich e-mailů, nebo rovnou při poskytování údajů v rámci registrace/ovládání Vašeho Účtu).

10. Vaše právo na zadržení sdílení údajů a Vaše právo na odvolání souhlasu se zpracováním údajů po jeho udělení

10.1 Do určitých oblastí Našeho Systému se dostanete i bez poskytnutí jakýchkoli údajů. Chcete-li však používat všechny funkce, které jsou v Našem Systému k dispozici, budete muset poskytnout nebo povolit shromažďování určitých údajů.

10.2 Můžete omezit používání Cookie souborů Vaším internetovým prohlížečem. Více informací najdete v sekci 12.

10.3 Jak je uvedeno v sekci 5, svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoli odvolat, když nás kontaktujete a použijete podrobnosti uvedené v sekci 15. A my vymažeme Vaše údaje z Našich Systémů. V takovém případě však berete na vědomí, že to může omezit naši schopnost poskytnout Vám nejlepší možné produkty a služby.

11. Jak můžete získat přístup ke svým údajům?

Máte zákonné právo požádat nás o kopii jakýchkoli Vašich osobních údajů (pokud takové údaje uchováváme). Ohledně podrobností nás prosím kontaktujte za použití kontaktních údajů uvedených v sekci 14.

12. Co dělají soubory Cookie a jak je používáme?

12.1 Náš Systém může umístit a přistupovat k některým souborům Cookie první strany ve Vašem počítači nebo zařízení. Cookie soubory první strany jsou takové, které jsou umístěny přímo Námi a jsou používány pouze Námi. Cookie soubory používáme k umožnění a usnadnění Vašeho užívání Našeho Systému a abychom Vám poskytli a zlepšovali naše produkty a služby. Další podrobnosti naleznete výše v sekci 5, a v následujících sekcích. Tyto soubory Cookie jsme pečlivě vybrali a podnikli jsme kroky, abychom se ujistili, že Vaše soukromí je vždy chráněno a respektováno.

12.2 Použitím Našeho Systému můžete také v počítači nebo zařízení obdržet určité Cookie soubory třetích stran. Cookie soubory třetích stran jsou takové, které byly umístěny webovými stránkami, službami a/nebo jinými stranami než Námi. V našem systému užíváme Cookie soubory třetích stran k poskytování reklamních služeb a/nebo k usnadnění a zkvalitnění Vaší zkušenosti s Naším systémem a abychom Vám poskytli a zlepšovali naše produkty a služby. Další podrobnosti naleznete v sekci 5 a v následujících sekcích. Tyto Cookie soubory nejsou pro fungování Našeho Systému nezbytné.

12.3 Všechny Cookie soubory používané Naším systémem a v něm jsou používány v souladu se současnou právní regulací Cookie souborů v ČR a EU.

12.4 Některé funkce Našeho Systému závisejí na použití souborů Cookie. České zákony i zákony Evropské unie považují tyto Cookies za „nezbytně nutné“. K umístění těchto Cookie souborů nebude vyžadován Váš souhlas. Tyto soubory můžete stále zablokovat změnou nastavení svého internetového prohlížece, jak je podrobně popsáno v sekci 12.8, ale mějte na paměti, že pokud tak učiníte, Náš Systém potom nemusí správně fungovat. Velmi pečlivě jsme se ujistili, že jejich povolením nebude Vaše soukromí v ohrožení.

12.5 Náš systém používá analytické služby zprostředkované níže uvedenými poskytovateli. Analýza webových stránek se týká souboru nástrojů sloužících ke sběru a analýze statistik o uživatelích, která nám pomáhá lépe chápat, jak lidé užívají Náš Systém. Což nám následně umožňuje zlepšovat Systém samotný, jakož i produkty a služby, které v něm nabízíme. Použití těchto Cookie souborů Nám povolovat nemusíte, jak je podrobně uvedeno níže, nicméně jejich použití pro Vaše soukromí nepředstavuje při použití Našeho Systému žádné riziko a Nám umožňuje neustále zlepšovat Náš systém a vytvářet tak pro Vás lepší a užitečnější uživatelský zážitek.

12.6 Analytické služby používané Naším systémem používají Cookie soubory ke shromažďování požadovaných informací. Některé z těchto Cookie souborů mohou být umístěny hned při první návštěvě Našeho Systému a pro Nás tak nemusí být možné získat před jejich použitím Váš předchozí souhlas. Abyste zabránili jejich budoucímu použití, můžete tyto Cookie soubory odebrat za použití kroků navržených v sekci 12.8.

12.7 Analytické služby používané Naším Systémem jsou poskytovány společnostmi:

12.8 Ve svém internetovém prohlížeči můžete povolit nebo zakázat soubory Cookie. Většina internetových prohlížečů Vám také umožňuje zakázat všechny Cookie soubory, nebo pouze Cookie soubory třetích stran. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů Cookie soubory povoluje, ale toto nastavení se dá změnit. Další informace naleznete v nabídce Nápovědy Vašeho internetového prohlížeče nebo v dokumentech k Vašemu zařízení.

12.9 Soubory Cookie můžete kdykoli smazat, můžete však ztratit veškeré informace, které Vám umožňují efektivní a rychlý přístup k Našemu systému, a to včetně nastavení přihlášení a personalizace.

12.10 Doporučuje se, abyste svůj internetový prohlížeč a operační systém neustále aktualizovali a v případě potřeby pomoci nebo pokynů se obrátili na vývojáře Vašeho internetového prohlížeče a výrobce Vašeho počítače nebo zařízení, pokud si nejste jisti nastavením ochrany osobních údajů.

13. Přehled Vašich práv vyplývajících z GDPR

Pod ochranou GDPR máte:

13.1 právo požádat o přístup, vymazání nebo opravu Vašich osobních údajů, které uchováváme;

13.2 právo podat stížnost u dohlížejícího orgánu;

13.3 právo být informováni o tom, jaké zpracování údajů probíhá;

13.4 právo zpracování omezit;

13.5 právo na přenositelnost dat;

13.6 právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů;

13.7 práva s ohledem na automatizované rozhodování a profilování (viz sekce 14).

Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, nebo máte-li další dotazy týkající se Našeho Systému nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených níže v sekci 15.

14. Automatické rozhodování a profilování

14.1 V případě, že použijeme Vaše osobní údaje pro účely automatizovaného rozhodování a tato rozhodnutí na Vás budou mít právní (nebo podobně významný) účinek, podle GDPR máte právo taková rozhodnutí napadnout a zažádat o lidský zásah, vyjádřit svůj vlastní názor a získat od Nás vysvětlení takového rozhodnutí.

14.2 Právo popsané v sekci 14.1 se nevztahuje na tyto okolnosti:

 1. Rozhodnutí je nezbytné pro uzavření nebo plnění smluvního vztahu mezi Vámi a Námi;
 2. Rozhodnutí je povoleno zákonem; nebo
 3. Jste Nám poskytli svůj výslovný souhlas.

14.3 Pokud používáme Vaše osobní údaje k profilování, platí následující:

 1. Budou poskytnuty jasné informace vysvětlující profilování, a to včetně jeho významu a pravděpodobných důsledků;
 2. Budou použity vhodné matematické nebo statistické postupy;
 3. Budou podniknuta technická a organizační opatření nezbytná pro minimalizaci rizika chyb, umožňující jednoduché napravení chyb v případě jejich vzniku; a
 4. Veškeré osobní údaje zpracované pro účely profilování musejí být zajištěny, aby se zabránilo jakýmkoli diskriminačním účinkům vyplývajícím z profilování.

15. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky o Našem Systému nebo těchto Zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu nakladatelstvi@audiolibrix.cz nebo poštou na adrese Makovského 1334/26, 163 00 Praha 6, Česká republika. Ujistěte se prosím, že Vás dotaz je jasný, zejména pokud požadujete informace o údajích, které o Vás uchováváme (jak je uvedeno výše, v sekci 11).

16.Změny Našich Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit, pokud to budeme považovat za nezbytné a pokud to tak bude vyžadovat zákon. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny v Našem Systému a bude se předpokládat, že s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte při prvním použití Našeho Systému po těchto změnách. Doporučujeme Vám, abyste aktualizace této stránky pravidelně kontrolovali.