Image-Description

Alon Ziv


Alon Ziv píše a přednáší o biologii již více než 10 let.

Vystupoval v BBC London Evening News, KTLA Morning News, Air America, BBC Radio a v místních rádiích po celých Spojených státech. Vystudoval neurovědy na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, kde mu byl udělen certifikát za vynikající výuku biologie.

Je také autorem knihy Breeding between lines.