Tajný život našich tajemství

PŘIPRAVUJEME

Jak náš vnitřní svět působí na naši duševní pohodu, vztahy a sebepojetí

Anotace

Přemýšlejte o tajemství, které před ostatními skrýváte. Nemělo by to trvat dlouho; behaviorální vědec Michael Slepian zjistil, že v průměru máme v každém okamžiku až 13 tajemství. Z jeho výzkumu, kterého se zúčastnilo více než 50 000 lidí z celého světa, vyplývá, že mezi nejčastější tajemství patří lži, které jsme pronesli, ambice, závislosti, problémy s duševním zdravím, skryté vztahy a finanční problémy.

Naše tajemství nás mohou velmi tížit. Slepian však tvrdí, že tíha tajemství málokdy pramení z práce, kterou je třeba vynaložit na to, aby tajemství zůstalo skryto. Tíha našich tajemství pramení spíše z toho, že je neseme sami, bez podpory druhých. Ať už nás k tomu vede snaha ochránit svou pověst, vztah, city milované osoby nebo nějaký osobní či profesní cíl, jedno je jasné: zadržovat nějakou část svého vnitřního světa je často osamělé a izolující. Tato kniha vám však ukáže, že tomu tak být nemusí.

Je to kniha plná nových poznatků o jednom z nejuniverzálnějších – a přesto nejméně pochopených – aspektů lidského chování, vrhá fascinující nové světlo na otázky jako např.: V jakém věku se u dětí rozvíjí kognitivní schopnost tajnůstkaření? Jsou všechna tajemství spojena se stejnou duševní zátěží? Jak můžeme sladit naše tajemství s lidskou touhou navazovat vztahy, navazovat kontakty a být poznáni? Kdy bychom měli svá tajemství přiznat? Kdo je ideální důvěrník? A může zachování určitých typů tajemství skutečně posílit naši pohodu?

Kniha vychází z více než desetiletého původního výzkumu, odhaluje překvapivé způsoby, jakými tajemství prostupují našimi životy, a nabízí vědecky podložené strategie, díky nimž je snazší s nimi žít. Výsledkem je vzácný pohled do vnitřního fungování naší mysli, našich vztahů a našeho pocitu, kým jsme.

Řekli o knize

“Pokud vás někdy zajímalo, proč si necháváme tajemství a co nás motivuje k tomu, abychom je prozradili, už nemusíte hledat dál. Michael Slepian strávil posledních deset let studiem psychologie tajemství a je připraven odhalit své poznatky světu.“ – Adam Grant, autor bestselleru New York Times č. 1 Think Again

„Secret life of Secrets elegantně spojuje poutavé příběhy s přesvědčivou vědou.“ -Sonja Lyubomirsky, profesorka Kalifornské univerzity a autorka knihy Jak na štěstí