Image-Description

Shane O’Mara je profesorem experimentálního výzkumu mozku na Trinity College v Dublinu. Je hlavním výzkumníkem a byl ředitelem Trinity College Institute of Neuroscience, jednoho z předních evropských výzkumných center v oblasti neurověd. Je také vedoucím výzkumným pracovníkem nadace Wellcome Trust a hlavním výzkumným pracovníkem Science Foundation Ireland.

Je autorem dvou předchozích knih: Why Torture Doesn’t Work: A Brain for Business – A Brain for Life (Mozek pro obchod – mozek pro život). Napsal také mnoho vědeckých článků a také článků do novin a časopisů.

Rád se prochází, kdekoli a kdykoli může, přičemž obzvláště oblíbené jsou jeho dlouhé městské procházky v jakémkoli pěším městě.